Lek & Lär med oss! 

Din Förskola i Svedala

Söker du förskola i Svedala


Vi är en utomkommunal förskola som drivs som ett personalkooperativ.

Personalen driver förskolan helt själv, allt från städning, matlagning, ekonomi till den pedagogiska verksamheten.


På vår förskola lagar vi all mat från grunden och använder oss utav bästa råvaror och närodlat i största mån.

Frukt & grönt levereras av en närodlare! Vi sätter stor vikt vid att äta nyttigt och att främja barns framtid om vår hälsa.


Välkomna till din förskola i Svedala!

Barnen är vår framtid! Alla barn behöver en stabil och trygg grund och en nyfikenhet att vilja lära nytt. För oss innebär det kravet på flexibilitet och förändringsbenägehet för att möta barns olika behov, nya krav från omgivningen samt nya kunskaper om samhälle, barns lärande och utveckling.

Stationens förskola är för hållbar utveckling

Lek & Lär med oss på stationens förskola i Svedala

Pedagogerna utgår från barnet och barnets behov och anpassar verksamheten därefter.

Pedagogen ska finnas till hands för att hjälpa och stödja barnet att få en bra social kompetens.


Barngruppen består i snitt av 30 barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är indelade i tre grupper.

Lilla gruppen - Larver


Våra minsta barn i åldrarna 1 - 3 år

Mellan gruppen - Puppor


Våra mellersta barn i åldrarna 3 till 4 år

Stora gruppen - Fjärilar


Våra äldsta barn i åldrarna 4 till 6 år