Samspel mellan förskola och vårdnadshavare


Vi jobbar med ett dokumentationsprogram som underlättar vårt samspel mellan förskola och vårdnadshavare.

Abbum är ett digitalt dokumentationsverktyg speciellt framtagen för att effektivisera och förenkla vardagen för förskola.

Vårdnadshavaren laddar ner appen Abbum, sedan får ni information om barnets olika lärande och tema-arbete i grupperna.

Vi pedagoger kan skicka bilder och text på vad deras barn har gjort i sin grupp och därmed visa verksamhetens arbete

och synliggöra vårt lärande i förskolan.Stationens förskola


Ett av våra övergripande mål är att varje vårdnadshavare ska tycka att det finns möjlighet till inflytande över verksamheten om man så önskar. Vi värnar om en öppen kommunikation där föräldrarna kommer till oss direkt vid frågor och funderingar.

Vi försöker att alltid finnas till och ta oss tid till frågor.

Utvecklingssamtal


En gång per termin och utifrån det enskilda barnet för att ansvarig pedagog och barnets vårdanshavare kan enskilt tala om barnets utveckling och då man tillsammans kan se hur tiden framöver kan tänkas se ut för barnet.

Föräldramöte


En gång per termin för övergripande information på förskolenivå då samtliga vårdnadshavare bjuds in.

Föräldrarråd


Vi har presenterat möjligheten för vårdnadshavare att ha ett föräldraråd. Detta för att de ska kunna ventilera vad de anser om förskolan och därefter komma tillbaka till oss med synpunkter och/eller förslag. Natuligtvis får de vid dessa tillfällen lov att låna förskolans lokaler.

Föräldraenkät


Varje år delar vi ut enkäter till vårdnadshavare för att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten. Sammanställningen av enkäterna diskuterar vi gemensamt på föräldramöte.

Förslagslåda


Vi har en uppsatt brevlåda i hallen där vårdnadshavarna kan lägga synpunkter/funderingar som de inte vill ta upp med oss muntligen.