Förskola

Ett av våra övergripande mål är att varje förälder ska tycka att det finns möjlighet till inflytande över verksamheten om man så önskar. Vi värnar om en öppen kommunikation där föräldrarna kommer till oss direkt vid frågor/funderingar. Vi försöker att alltid finnas till och ta oss tid till frågor.

Utvecklingssamtal

En gång per termin och utifrån det enskilda barnet för att ansvarig pedagog och barnets föräldrar kan enskilt tala om barnets utveckling och då man tillsammans kan se hur tiden framöver kan tänkas se ut för barnet.

Föräldramöte

En gång per termin för övergripande information på förskolenivå då samtliga föräldrar bjuds in.

Föräldraråd

Vi har presenterat möjligheten för föräldrarna att ha ett föräldraråd. Detta för att de ska kunna ventilera vad de anser om förskolan och därefter komma tillbaka till oss med synpunkter och/eller förslag. Natuligtvis får de vid dessa tillfällen lov att låna förskolans lokaler.

Föräldraenkät

Varje år delar vi ut enkäter till föräldrarna för att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten. Sammanställningen av enkäterna diskuterar vi gemensamt på föräldramöte.

Förslagslåda

Vi har en uppsatt brevlåda i hallen där föräldrarna kan lägga synpunkter/funderingar som de inte vill ta upp med oss muntligen.

Samspel mellan förskola och föräldrar.

Vi jobbar med ett dokumentationsprogram som underlättar vårt samspel mellan förskola och föräldrar.

Abbum.se  är en digital verktygslåda speciellt framtagen för att effektivisera och förenkla vardagen för förskola. Föräldern laddar ner appen Abbum, sedan får hen information om barnets olika lärande och tema-arbete i grupperna. Vi pedagoger kan skicka bilder och text på vad deras barn har gjort i sin grupp och därmed visa verksamhetens arbete och synliggöra vårt lärande i förskolan.