Lek & Lär med oss!

Stationens Förskola

Ring oss  040 - 48 11 86

Vår personal

Eva-Lott Lindo - Verksamhetsansvarig/Huvudman
Katarina Persson - Rektor/Förskollärare
Sanna Svensson - Förskollärare
Malin Petersson - Barnskötare
Valve Lindo - Barnskötare
Christine Lundgren - Barnskötare
Isabell Adebjär - Barnskötare
Smilla Strömberg - Studerande förskollärare
Anette Haraldsson - Vikarie/Barnskötare
Petra Lindo - Vikarie

Den pedagogiska miljön i vår förskoleverksamhet

Vi ger barnet tillgång till en stimulerande miljö som är möjlig att förändra och som lockar till lek och fantasifyllt skapande.


Våra lokaler är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet. Vi ger barnet tillgång till rätt material anpassat för barnets nivå, material som kan användas i fantasifull lek och i barnets utforskande av omvärlden.

Närheten till skog och mark ser vi som en stor tillgång. Här ges barnen tillgång till stora fria platser att leka på, spännande möjligheter och utmaningar. Här får barnen förståelse för och kunskap om naturen och livet där.

Vi ger barnet tillgång till kamratkontakter och lärande genom lek tillsammans med andra barn men också vuxna som är medvetna goda förebilder.

Vår förskola låter barnen få ta del av traditionell barnkultur när vi sjunger välkända barnsånger, leker nya och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans.

Förskolans styrdokument

  • Läroplan förskolan Lpfö 18
  • Allmänna råd, skolverket
  • Skollagen
  • Barnkonventionen