Lek & Lär med oss!

Stationens Förskola

Ring oss  040 - 48 11 86

Inskolning Stationens Förskola i Holmeja

Vi på Stationens förskola ser inskolning som en trygg och viktig fas för våra barn, vi tillämpar en längre inskolning för att bygga upp barnets trygghet med oss pedagoger i vår miljö på förskolan. Detta enligt forskande studier som visar att detta bygger förtroende mellan oss och barnet. Trygghet ger barnet en bra plattform i livet!

Inskolningen tar 2 veckor men kan förlängas. Vi skräddarsyr tiden utefter ert barns behov, det kan dock ibland behövas längre tid. Barnet får under inskolning två anknytningspedagoger, dem finns där för barnet och er under hela processen, detta för att skapa en trygg kontakt med oss och verksamheten.


Första veckans inskolning: 

Måndag - Fredag: 9.00- 10.30

Vi bjuder in barnet till att leka, rita/ måla för att få hen att känna sig trygg. Föräldern är med barnet hela tiden men är ej aktiv i leken, utan bara som trygghet.. 


Under andra veckans inskolning tar Eva ett kort samtal och berättar om vår verksamhet.


Andra veckans inskolning:

Måndag och tisdag:  9.00- 10.30

Onsdag - Fredag: 9.00-12.00 - Föräldern är med en kortare stund för att sedan lämna barnet till oss och vinka hejdå. Barnet äter lunch på förskolan.


Det är anknytningspedagogerna som avgör när ni vårdnadshavare kan lämna över ert barn för att lämna förskolan och vinka. Ibland kräver barnet mer tid och då förlängs inskolningen.


När inskolningen är över är det viktigt att du som vårdnadshavare kortar ner dagar/ timmar på förskolan, så att barnet successivt bygger upp sin trygghet med oss. Långa dagar kan bli kämpiga i början.


I slutet av er andra inskolningsvecka fyller vi i ert schema, har ni redan koll på era arbetstider får ni gärna skriva ner dessa och lämna över det till oss. Vistelsetiden för barnet är er arbetstid/studietid + körning. Är ni lediga eller har semester så är barnet med ledigt.


Varmt välkomna till oss på Stationens förskola.