Klagomålshatering Stationens förskolaOm du har klagomål på vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna synpunkter där vi ta emot dina klagomål på ett seriöst sätt. En välfungerande klagomålshantering är viktig för att vi ska kunna fortsätta förbättra vår verksamhet. Det har även en viktig del i både huvudmans och förskolans systematiska kvalitetsarbete.


Klagomålshanteringen är viktig för huvudmans arbete med utbildningens främjande och förebyggande uppdrag.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och vill därför arbeta för tillitsfulla relationer för att kunna fånga upp synpunkter och klagomål på verksamheten. En god kommunikation med er vårdnadshavare är viktig för oss.


Så här går det till.


 • Klagomålsärenden ska i första hand anmälas till Huvudman Eva-Lott Lindo info@stationensforskola.se uppstår frågor på plats på förskolan tas dessa med Rektor Katarina Persson som vidarebefordrar till huvudman.
 • All form av klagomål dokumenteras och rapporteras till Huvudman. Vid mer omfattande klagomål sker utredning och beslut om förbättringsåtgärder i samråd mellan Rektor och Huvudman.
 • Du kan även vända dig till vår hemsida stationensforskola.se för att göra din anmälan där, anmälan går direkt till huvudman som tar hand om ärendet och återkopplar snarast och senast inom 24 timmar.
 • Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har också rätt att lämna klagomål anonymt, då ber vi er lämna ett skriftligt klagomål som lämnas anonymt i vår postlåda.När ett klagomål har inkommit görs en kartläggning och en analys av ärendet, därefter tas förslag på åtgärder fram. Alla som berörs av klagomålet kommer också att få komma till tals och höras i ärendet. När ditt klagomålsärende är avslutat får du ett skriftligt svar. Har du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling kommer att ske.


Huvudman följer upp åtgärderna under kommande två månader för att säkerställa att eventuelle brister åtgärdats och för att utesluta risk för nya klagomål, avstämning sker i samråd med Rektor.


Klagomålshantering


 • Mottagare av klagomålsanmälan
 • Datum
 • Beskrivning av ärende


Kartläggning


 • Vad har hänt?
 • Vilka var inblandade?


Analys


 • Varför har detta hänt?
 • Är denna form av klagomål återkommande?
 • Finns det ett mönster?


Åtgärder


 • Vilka förbättringar kan vi göra för att åtgärda och att undvika brister framöver?
 • Vem ansvarar för åtgärderna?


Huvudmans ansvar


 • Uppföljning av åtgärder
 • Datum
 • Har åtgärderna gjort att vi kommit åt våra brister?
 • Om inte- hur går vi vidare i ärendet?


I samband med att du framför dina synpunkter vill vi gärna att du lämnar dina kontaktuppgifter. Detta hjälper oss i arbetet med utredningen och gör det möjligt att kontakta dig för kompletterande information.

Du kan även välja att vara anonym. Detta gör dock att vi inte har möjlighet att kontakta dig för kompletterande frågor,

eller återkoppla utredningens resultat.

 
 
 
 
Ja
Förälder / vårdnadshavare
Annat